mikołajki folkowe 2019

 

29 listopada - 1 grudnia 2019 roku! Chatka Żaka Lublin!

Konferencja naukowa "Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze"

piątek, 29 listopada 2019, godz. 10.00

Ogólnopolska konferencja naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka" i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe". Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych.
Proponowane zagadnienia:
  • geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze;
  • ludowy styl artystyczny;
  • sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem;
  • sztuka w służbie „ludu" - cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm;
  • ludowe inspiracje w sztuce współczesnej - etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno;
  • literatura chłopska i literatura o chłopstwie;
  • ludowy obraz świata w sztuce.
Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy przesłać do 30 października 2019 roku na adres: etnobiblioteka2019@wp.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu.
Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Komitet honorowy:
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
Dr Agata Kusto (IM UMCS)
Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji:
Mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka", „Pismo Folkowe" oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.
Poniżej zaproszenie i formularz zgłoszeniowy do pobrania.
Pobierz plik RTF
Pobierz plik docx

«« wróć

Organizatorzy:

umsc   ack   sarf  csk mbp

 

Sponsorzy: 

wojlub  mlub  mkdin  ludowidla

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego  

 

Media:

tvp3  rl kurier centrum tvumcs  folk  folk24pismo

Facebook