mikołajki folkowe 2019

 

29 listopada - 1 grudnia 2019 roku! Chatka Żaka Lublin!

Konkurs "Scena Otwarta"

piątek, 29 listopada 2019, godz. 15.00

 

 

FOR ENGLISH - CLICK HERE

 

Zakwalifikowani do konkursu:

 • Derwana (Warszawa)
 • Black Drums Icon (Brzeg)
 • Kapela Karpati (Poznań/Dzianisz)
 • Koło Jana (Poznań)
 • Kosy (Wrocław)
 • Królestwo Beskidu (Laliki i Trójwieś Beskidzka)
 • Michalove (Michałowo, Pomorskie)
 • Torban (Lwów, Ukraina)
 • Vidlunnia (Poznań)
 • Zakuka (Opole)

 

O Dziką Kartę walczą:

 • Arbuz Dust (Kraków)
 • Daj Ognia (Kraków)
 • Karolina Jastrzębska & Rafał Wiercioch (Warszawa)
 • Krajka (Biłgoraj)
 • Kurna Chata (Ustronie Morskie)
 • Marcin Żarnecki (Nowy Targ)
 • Red Sun Rising & Olica (Szczecin/Wrocław)
 • Opa Cupa! (Rzeszów)
 • Zespół “Pieśniara” (Kraków/Częstochowa)
 • Pokrzyk (Kraków)
 • Ruff Libner Soundbreathing (Warszawa)
 • Sarama (Kraków)
 • Syrinks (Zębowice)
 • Urwani z Wesela (Łódź)
 • Veichi Acum (Kraków)
 • Zołotar Band (Łódź)
 • Żmij (Kraków)

 

Oddaj głos na swojego faworyta tutaj: 
https://linkto.run/p/P2T0QOYW

Głosowanie trwa do piątku 15.11.2019, 23:59. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"
 
1. XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF). Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 29.11. - 1.12. 2019 r. w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie.
3. W konkursie "Scena Otwarta" (29.11. 2019) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.
4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.
5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
• wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
• przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie na scenie - w terminie od dnia 1 września do 5 listopada 2019 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 8 listopada.
6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.
7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury , w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
• dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość;
• interpretacja;
• ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja - przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.
9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.
10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
• nocleg,
• bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.
1. Laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w Koncercie " Spotkania Kultur" (30.11.2019)
2. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w "Spotkania Kultur", Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.
3. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w Koncercie " Spotkania Kultur"", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
4. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
5. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
6. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
7. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
8. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
9. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.
Kontakt do organizatorów
Daniel Jabłoński - 504121744, Jablonskidaniel1992@gmail.com

 

«« wróć

Organizatorzy:

umsc   ack   sarf  csk mbp

 

Sponsorzy: 

wojlub  mlub  mkdin  ludowidla

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego  

 

Media:

tvp3  rl kurier centrum tvumcs  folk  folk24pismo

Facebook