mikołajki folkowe 2017

 

Arkona na MF już 10 grudnia 2017 godz. 18.00 - kup bilety tutaj!

Konkurs foto

Jury w składzie: Robert Pranagal (EFIAP, AFPR, MIVAF, członek Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej), Radosław Bułtowicz (ABC, artysta, belfer, cyklista), Grzegorz J. Nowicki (Nomada kultury) i Marcin Skrzypek (muzyk, animator Orkiestry Świętego Mikołaja, fotograf) I nagrodę przyznali Elwirze Kruszelnickiej za fotografię „Mleczna przygoda", II nagrodę otrzymała Katarzyna Warańska za zdjęcie „Wypas", III nagrodę Krzysztof Story za fotografię „Edmund". Wyróżnienia jury przyznało Arturowi Jastrzębskiemu za zdjęcie „Kobieta
z miotłą", Elwirze Kruszelnickiej za zdjęcie „Stara para", Katarzynie Warańskiej za zdjęcie „Uliczny grajek" i Piotrowi Chrobotowi za zdjęcie „Kyrgyzstan". Do wystawy zaś zostały zakwalifikowane następujące fotografie: „Bez tytułu 1" Agnieszki Gontarskiej, „Redyk karpacki - pasterz" i „Redyk pasterski - na granicy dwóch światów" Andrzeja Błońskiego, „Niedziela Palmowa" Andrzeja Mikulskiego, „Albański zielarz" Andrzeja Śliwińskiego, „Skaryszew" Anny Piwowarskiej-Sosik, „Młody garncarz" Elwiry Kruszelnickiej, „Stodołoszkoła" Jarosława Mazura, „Kowal" Kaspra Heina, „Olé!" Katarzyny Stachyry, „Folklor" Marcina Puszko, „Wykopki 3" Pauliny Gałuszki, „Mleczny raj" Szymona Muszańskiego, „Wianki" i „Mieszanie owiec" Roberta Wierzbickiego oraz trzy zdjęcia Lecha Iwińskiego: „Babcia", „Radlenie" i „Zawsze razem". Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano też cykl autorstwa Filipa Marandy: „Wiara czyni cuda_01", „Wiara czyni cuda _02" i „Wiara czyni cuda_03".
 

Regulamin III Konkursu Fotograficznego „Tradycja w Obiektywie"


INFORMACJE OGÓLNE i ZAŁOŻENIA:

1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.
2. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów. Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie zgody rodzica/opiekuna na udział w Konkursie.
3. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 1 listopada 2017 r. włącznie.
4. Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.
5. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza http://goo.gl/forms/PRSZOlWbjC oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.
6. Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com , w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny.
7. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR" to liczba porządkowa - 1, 2, 3).
8. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy - nie mogą brać udziału w Konkursie.
9. Nie ma określonych wymagań technicznych - akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi, o ile plik umożliwia druk w formacie co najmniej A5.
10. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.
11. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia swojego autorstwa.
12. Zgłaszając zdjęcia do Konkursu oświadczasz, że jesteś ich autorem/autorką i przysługuje Ci do nich całość praw autorskich oraz to, że osoby uwiecznione na fotografiach wyrażają zgodę na udostępnianie ich wizerunku.
13. Zgłaszając zdjęcia wyrażasz zgodę na ich wydruk oraz prezentację w ramach wystawy, w slideshow, a także publikację w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz w materiałach Organizatora (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.
14. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm).
15. Uczestnik Konkursu wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
2. Z autorami i autorkami wybranych zdjęć skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo do 20 listopada 2017 roku. Tego samego dnia upublicznimy listę nazwisk.
3. Laureaci otrzymają odpowiednio:
I miejsce - 700 zł + karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2017.
II miejsce - 500 zł + karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2017.
III miejsce - 300 zł + karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2017.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas festiwalu. Dzień i godzina zostanie podana e-mailem.
5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka" w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2017.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Grzegorz Nowicki
tel. 696935011
e-mail: grzegorz.j.nowicki@gmail.com

 
stop
Facebook