mikołajki folkowe 2017

 

Arkona na MF już 10 grudnia 2017 godz. 18.00 - kup bilety tutaj!

Konkurs Scena Otwarta

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA”


1. XXVII   Międzynarodowy   Festiwal   Muzyki   Ludowej   "Mikołajki   Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.

2. Festiwal  odbędzie  się  w  dniach  8-10  XII  2017  r.  w  Akademickim  Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16.

3. W konkursie "Scena Otwarta" (8 XII 2017) mogą wziąć udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.

4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.

5.  Aby zgłosić się do konkursu należy:

  • wypełnić formularz Google dostępny pod adresem https://goo.gl/FYrNQpm,
  • przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego w terminie od dnia 1 września do 13 listopada 2017 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału  w  konkursie. Lista  zakwalifikowanych  wykonawców  zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 15 listopada.


6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" – jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce scena otwarta.

7.  Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. Ocenie podlegać będą szczególnie:

  • dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość;
  • interpretacja;
  • ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

8. Swoją nagrodę – figurkę św. Mikołaja – przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.

9. Jury przyzna również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz  dla najlepszej wokalistki.

10. Laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w Koncercie Głównym, który pełni też funkcję koncertu laureatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo własności wszelkich nagrań dokonanych w czasie Festiwalu oraz wykorzystania ich w wydawnictwach fonograficznych. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną rejestrację oraz emisję radiową, telewizyjną i internetową przesłuchań konkursowych oraz prezentacji laureatów w czasie Koncertu Głównego.

11.    Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:

  • nocleg,
  • bezpłatny  wstęp  na koncerty festiwalowe.

Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.

12. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
 
ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO:

ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA
ACK UMCS "CHATKA ŻAKA"
ul. Radziszewskiego 16
20-031 LUBLIN
tel/fax: 81 533 32 01 w.114

e-mail: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl

Logo plakat mikoajkiKonkurs fotograficzny - zgłoszenia od 1 września!
Facebook